Đức Lương – Founder CBD Việt Nam : "Nếu được chọn 1 từ để nói về CBD thì đó là MỚI LẠ /KHÁC BIỆT".HempToday | Podcast 1 mang đến cho bạn những góc nhìn mới về CBD & Cannabis tại Việt Nam và thế giới, giúp bạn và gia đình có thêm những phương …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *